Podnikateľské misie

SARIO v rámci svojich aktivít zameraných na podporu exportu slovenských podnikateľských subjektov  a spolupráce so zahraničnými partnermi realizuje podnikateľské misie, ktoré sú spravidla sprievodným podujatím pri návštevách vysokých štátnych predstaviteľov a delegácií doma i v zahraničí. Sú organizované najmä v spolupráci s rezortami hospodárstva a zahraničných vecí , ako podnikateľská časť medzivládnych, medzirezortných a zmiešaných komisií, ale aj ako obchodné misie na základe dopytu skupiny podnikateľských subjektov. Realizujú sa formou podnikateľských fór s akcentom na „business to business“ (B2B alebo B2G) formát stretnutí slovenských a zahraničných firiem, s cieľom nájdenia prieniku obchodných záujmov a uplatnenia sa na  zahraničných trhoch.


 

Harmonogram pripravovaných
podnikateľských misií

Zistite viac info o plánovaných podnikateľských misiách do zahraničia a prijatí zahraničných obchodných delegácií na Slovensku.
 

 

 


Archív

Informácie o uskutočnených
podnikateľských misiách.