Prehľad úspešných projektov SARIO

Odbor investičných projektov SARIO poskytuje potenciálnym
i etablovaným investorom široké portfólio služieb na mieru už viac ako
20 rokov. Od roku 2002 sme vykázali celkovo 640 úspešných projektov, ktorých realizácia viedla k vytvoreniu 143 300 pracovných miest po
celom Slovensku a preinvestovaniu takmer 15 miliárd eur.


Prehľad úspešných projektov SARIO

Medzi hlavné trendy, ktoré SARIO počas svojho pôsobenia zaznamenalo patril najmä zvyšujúci sa záujem investorov o stredoslovenské
a východoslovenské regióny, príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou (R&D centrá, technologické a dizajnérske centrá) či vyšší počet investícií veľkého rozsahu s následným multiplikačným efektom na rozvoj subdodávateľskej siete.

 Za mimoriadne úspešný možno hodnotiť práve rok 2022, v ktorom Odbor investičných projektov zaznamenal nárast objemu úspešne ukončených investičných projektov až na štvornásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (464 mil. eur v roku 2021 v porovnaní so 1,869 mld. eur v roku 2022). Dominantnú časť tejto sumy (1,2 mld. EUR) tvorí ohlasená investícia automobilky Volvo Cars vo Valalikoch pri Košiciach.

Výsledky SARIO za rok 2022 (PDF, 650kb)


 
Činnosť SARIO je zameraná na podporu investičných projektov s významnými sociálnymi a ekonomickými prínosmi. Integrálnou súčasťou týchto aktivít je snaha o aktívnu podporu investícií mimo najvyspelejších a najvyhľadávanejších lokalít západného Slovenska a ich stimulácia do menej vyspelých regiónov Slovenska.
 


Bližšie informácie o úspešne uzavretých investičných projektoch SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.