Exportné príležitosti 
Sekcia Exportné príležitosti zobrazuje štyri typy príležitosti pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. Filter vyhľadávania umožňuje zvoliť krajinu, sektor alebo typ aktivity.

01 jan 2021 - 31 december 2024
Kazachstan

Rozvoj IT vzdelávania v Kazachstane

01 jan 2021 - 31 december 2024


Ministerstvo digitálneho rozvoja, inovácií a leteckého priemyslu Kazašskej republiky v súvislosti so zvyšovaním kvality vzdelávania v oblasti informačných technológií ponúka zaujímavé podmienky...

07 feb - 31 december 2022
Dánsko

Tendre v Dánsku

07 feb - 31 december 2022


Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podniakteľskú verjnosť o možnosti participovať na prebiehajúcich tendroch v krajine Dánsko. Bližšie informácie a zoznam tendrov je dostupný na tomto linku.V...

17 máj - 31 august 2022
Španielsko

RISING STARTUP SPAIN

17 máj - 31 august 2022


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si Vás dovoľuje informovať o programe RISING STARTUP SPAIN. Program RISING STARTUP SPAIN je zameraný na inovatívne mladé spoločnosti/start...

19 máj - 31 august 2022

ZÚ SR v Kišiňove informuje o možnosti zapojiť sa do dodávok 50 000 litrov mlieka mesačne na ďalšie spracovanie do Moldavska. Zadavateľom dopytu je spoločnosť PROVITUS GRUP Kišiňov, ktorá je výhradným...

25 máj - 31 august 2022

Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti z Francúzska, ktorá hľadá na Slovensku dodávateľov morčacieho a kačacieho mäsa v mrazenom stave. Bližšia špecifiácia na...

10 jún - 31 august 2022
Nórsko

Dopyt: Dodávky cementu do Nórska

10 jún - 31 august 2022


Agentúra SARIo inforumje o záujme nórskej spoločnosti o dodávky väčších množstiev cementu. V prípade záujmu kontaktuje adam.csuka@sario.sk 

10 jún - 31 august 2022
Spojené kráľovstvo

Dopyt: Dodávky farmaceutických a zdravotníckych výrobkov

10 jún - 31 august 2022


Agentúra SARIO zaznamenala dopyt farmaceutického distribútora zo Spojeného kráľovstva, ktorý má svoje pobočky v USA, Írsku a Spojenom kráľovstve. Spoločnosť hľadá dodávateľov...

10 jún - 31 august 2022
Nórsko

Dopyt: Dodávky natieračských potrieb do Nórska

10 jún - 31 august 2022


Agentúra SARIo inforumje o záujme nórskej spoločnosti o dodávky maliarských roliek a maskovacích pások. V prípade záujmu kontaktuje adam.csuka@sario.sk

18 júl - 31 október 2022

Agentúra SARIO informuje o záujme talianskej spoločnosti dodávajúcej obilniny, najmä pšenicu, sóju, slnečnicove semienka a kukuricu, pre veľkých spracovateľov na talianskom trhu.Spoločnosť má záujem...

26 júl - 31 august 2022
Litva

Dopyt: dodávok výrobkov zo železa a ocele

26 júl - 31 august 2022


Ministerstvo zahraničných vecí Litvy informuje o možnosti zapojiť sa do dodávok výrobkov zo železa a ocele pre strojársky a stavebný priemysel v Litve vzhľadom na narušenú...

27 júl - 31 október 2022
Spojené kráľovstvo

Dopyt pre výrobcov priemyselného pracovného oblečenia

27 júl - 31 október 2022


Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti so Spojeného kráľovstva, ktorá hľadá slovenských výrobcov priemyselného pracovného oblečenia. Bližšia špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.V prípade...

02 - 31 august 2022
Slovinsko

Projekty a výzvy Ministerstva obrany Slovinska

02 - 31 august 2022


Ministerstvo obrany SR informuje o možnosti zapojenia sa do projektov a výziev v rámci Európskeho obranného fondu spoločne so slovinskými subjektmi. Zoznam otvorených projektov a ich zameranie...

02 - 16 august 2022
Spojené kráľovstvo

Séria webinárov o aktuálnych podmienkach obchodovania s UK

02 - 16 august 2022


Webináre sú dostupné na nasledujúcich linkoch: UK Regulatory Regime for Goods: Economic Operators & Routes for Conformity, Termín: 2.8.2022 15:00 – 15:40 BSTNew UK Regulatory Regime for...

05 aug - 01 september 2022
Moldavsko

Dodávky obranného a muničného systému GLOCK19

05 aug - 01 september 2022


Agentúra Ministerstva obrany Moldavska pre manažment zásobovania a infraštruktúry informuje o otvorenom tendri na dodávky obranného systému a munície GLOCK19 pre dobudovanie kapacít národnej armády....

09 aug - 31 október 2022
Turecko

Program medzinárodnej misie kupujúcich

09 aug - 31 október 2022


V mene Ministerstva obchodu Tureckej republiky si dovoľujeme pozvať slovenské spoločnosti k účasti na veľtrhoch a v Programe medzinárodnej misie kupujúcich. Tie budú organizované...

25 august 2022

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 5. ročníka „Online business matchmaking event“, ktorý sa uskutoční 25.08.2022. Organizátormi podujatia sú...

15 - 16 september 2022
Moldavsko

Moldova Business Week

15 - 16 september 2022


Veľvyslanectvo Moldavska vo Viedni informuje o konaní ôsmeho ročníka podujatia "Moldova Business Week"  (agenda) zameraného na prezentácia nových opatrení pre zlepšenie miestneho podnikateľského...

20 - 23 september 2022
Nemecko

Dopravný veľtrh Innotrans

20 - 23 september 2022


Ďalší ročník úspešného nemeckého dopravného veľtrhu InnoTrans sa bude konať 20.-23.9.2022 v online formáte. InnoTrans má medzinárodné renomé, nakoľko viac ako 60% vystavovateľov a 56%...

27 - 29 september 2022
Čína

EU Energy Innovation 2022

27 - 29 september 2022


Agentúra SARIO dáva do pozornosti možnosť prihlásiť sa na podujatie zamerané na inovácie v energetike v spolupráci s ČĽR pod názvom „EU Energy Innovation 2022“.Predstavenie...

27 - 30 september 2022

V rámci podpory rozvoja obchodnej, hospodárskej, priemyselnej, investičnej, podnikateľskej a inej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou pozýva Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku...

16 - 18 november 2022
Izrael

Potravinársky veľtrh Israfood

16 - 18 november 2022


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si dovoľuje pozvať záujemcov z radov podnikateľskej a odbornej verejnosti na  potravinársky veľtrh Israfood, ktorý...