Semináre a webináre

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v priebehu posledných rokov výrazne posilnila vzdelávacie aktivity pre slovenské spoločnosti v oblasti podpory exportu organizovaním tematických seminárov. Taktiež v čase mimoriadnych opatrení COVID19, doplnila do portfólia ponúkaných služieb aj novú online platformu -  webináre.
Odbor zahraničného obchodu v spolupráci s významnými  hosťami reagujú  na aktuálne trendy a otázky v zahranično-obchodnej politike.

Témy webinárov/seminárov sú rôznorodé: sektorovo alebo teritoriálne zamerané, podporujú exportný potenciál slovenských spoločností a taktiež sa snažia zodpovedať relevantné otázky týkajúce sa vstupu a náležitostí na zahraničné trhy. Dôležitou súčasťou sú aj predstavenia konkrétnych krajín a nové príležitosti pre obchod, ako aj finančné nástroje  na rozvinutie exportného potenciálu.  

Semináre sa primárne organizujú v priestoroch agentúry SARIO. Webináre prebiehajú online v aplikácii ZOOM. Poslucháči majú možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom zaslaných otázok na stanovenú tému pred uskutočnením webinárov. Vybrané otázky budú následne zodpovedané. Na obrazovke budete vidieť a počuť len prednášajúcich a moderátorov.

Prezentácie, ktoré zaznejú na seminároch alebo webinároch Vám budú po skončení zaslané na Vami zvolený e-mail.

Registrácia na webinár/seminár je online a bezplatná.

V prípade, že máte námet na zaujímavú tému webinára/seminára, napíšte nám na trade@sario.sk