Rozsutec, Malá Fatra

Radničné námestie, Bardejov

Centrála firmy Phoenix Zeppelin, Banská Bystrica

Architekti: Hovorka, Moravčík, Paulíny

Investujte na Slovensku

Prečo investovať na Slovensku

Slovensko ako jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich trhov na svete ponúka investorom vzácnu kombináciu dôvodov prečo v krajine investovať.

 

Služby odboru investničných projektov

Odbor investičných projektov (OIP) agentúry SARIO pracuje na zvýšení prílevu zahraničných investícií a pri podpore etablovaných investorov pri rozširovaní ich produkcie v Slovenskej republike.

 

 

Sektorové prehľady

Prečítajte si aktuálne sektorové analýzy vybraných odvetví slovenského priemyslu ako napríklad automobilového, elektrotechnického, strojárského
a iných sektorov.  

Regionálne prehľady

Regionálne analýzy slovenského priemyslu pomôžu podnikateľom spojiť produkty, služby alebo technologické potreby s príslušnými slovenskými zdrojmi a rozšíriť a podporiť podnikanie na Slovensku. 

Príbehy úspešných

Zoznam a história investičných projektov a celkový plánovaný objem investícií pripravených a ukončených v spolupráci s agentúrou SARIO so zámerom vytvorenia pracovných miest na Slovensku. 

Nehnuteľnosti

Identifikácia a ponuka vhodných lokalít, databáza pozemkov, či objektov  vhodných pre uskutočnenie investičného zámeru pri etablovaní zahraničných investorov v Slovenskej republike. 

Podpora pre investorov

Hodnotenie projektov, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou a investičnými stimulmi, pričom ich poskytovanie má podprovať nielen zahraničných ale aj domácich podnikateľov. 

Výskum a vývoj (R&D)

Agentúra SARIO podporuje aktivity pre budovanie, rozvoj a popularizáciu slovenského výskumno-vývojového prostredia a snaží sa prinášať zahraničné investície do výskumu a vývoja.