Rozsutec, Malá Fatra

Radničné námestie, Bardejov

Centrála firmy Phoenix Zeppelin, Banská Bystrica

Architekti: Hovorka, Moravčík, Paulíny

Investujte na Slovensku

Prečo investovať na Slovensku

Slovensko ponúka unikátnu kombináciu faktorov, vďaka ktorým je ideálnou investičnou lokalitou. Kvalifikovaná, produktívna a dostupná pracovná sila, unikátna geografická lokalita v centre Európy, makroekonomická stabilita či členstvo v eurozóne sú                                          len niektorými faktormi, ktoré umožňujú úspešnú                                                realizáciu investičných plánov na Slovensku.

 

Služby odboru investničných projektov SARIO

Odbor investičných projektov (OIP) asistuje nielen novým zahraničným a domácim investorom pri realizácii ich investičných zámerov,  ale podporuje aj etablovaných investorov pri rozširovaní ich aktivít
na Slovensku.

 

 

Sektorové a regionálne prehľady

Prečítajte si aktuálne sektorové prehľady vybraných odvetví slovenského priemyslu, ako sú automobilový, elektrotechnický, strojársky, chemický, farmaceutický, potravinársky, letecký, vesmírny, IKT sektor či sektor podnikových služieb. Osobitný význam má v                                                          slovenskom hospodárstve oblasť výskumu, vývoja a                                            inovácií, ktorú taktiež mapujeme v súhrnnom                                                        prehľade.
 

Každý z regiónov Slovenska disponuje vďaka svojim špecifikám osobitnou kombináciou komparatívnych výhod relevantných pre nových, ako aj expandujúcich investorov. V sekcii nájdete informácie o jednotlivých regiónoch.


 

Investičná pomoc a iné formy pomoci

SARIO ponúka konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci, dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj a ďalším podporným mechanizmom relevantným pre nových investorov aj etablované spoločnosti.


 

Nehnuteľnosti

Naša agentúra ponúka asistenciu pri identifikácii konkrétnych investičných lokalít prostredníctvom vlastnej pravidelne aktualizovanej databázy nehnuteľností. Potenciálnym investorom vyhotovujeme prehľad vhodných nehnuteľností
                                        podľa ich konkrétnych požiadaviek, pričom                                                            zabezpečujeme aj obhliadky vybraných
                                        nehnuteľností a ďalšiu asistenciu spojenú s výberom                                            vhodnej lokality.

 


Príbehy úspešných

Pozrite si prehľad úspešných investičných projektov, ktoré boli zrealizované v spolupráci s agentúrou SARIO.