Most Apollo, Bratislava
Štrbské pleso, Vysoké Tatry
Dóm sv. Alžbety, Košice

Exportujte do zahraničia

Začíname s exportom

Export môže vašej spoločnosti zabezpečiť budúcnosť, zvýšiť zamestananosť, ukázať nové výzvy a idey, postaviť vašu firmu pred výzvy súťažiť s najlepšími svetovými hráčmi.

 

 

Naše služby

Komplex informačných, poradenských, asistenčných
a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov
a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu
a výrobnú kooperáciu.

 

 

Exportné trhy

Súhrnné a aktuálne ekonomické informácie z vybraných exportných teritórií a priemyselných odvetví pripravené a aktualizované agentúrou
SARIO.

 

 

Finančná podpora

Informácie o možnostiach finančnej podpory exportných aktivít slovenských vývozcov prostredníctvom poistných, úverových, záručných a finančných produktov.

 

 

Tendre

Slovenským podnikateľským subjektom prinášame  informácie o výberových konaniach na európskej a celosvetovej úrovni. Výber je zameraný na rôzne odvetvia priemyslu z rozličných teritórií.

 

 

Veľtrhy a výstavy

Výstavy umožňujú presne zamieriť a zasiahnuť potrebnú cieľovú skupinu, efektívne a bez zbytočných strát. Veľkou výhodou je, že zákazník príde na veľtrh za vami.