Most Apollo, Bratislava
Štrbské pleso, Vysoké Tatry
Dóm sv. Alžbety, Košice

Exportujte do zahraničia

 


Služby pre exportérov

Komplex poradenských, asistenčných, vzdelávacích a informačných služieb pre slovenských exportérov.
 

 

 

Podnikateľské misie

Možnosť nadviazať kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi priamo v teritóriu, alebo priestor stretnúť zahraničných partnerov
na domácej pôde.

 

 

Semináre a webináre

Semináre a webináre prinášajú zaujímavé
informácie z konkrétnych teritórií, sektorov, prípadne sú orientované na odborné témy, ktoré rozšíria Váš obzor a poskytnú cenné informácie pri vstupe na zahraničný trh.

 

 

Slovenská kooperačná burza

Najväčšie medzinárodné podujatie organizované Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, prinášajúce okrem zaujímavých tém aj možnosť stretnúť zahraničných a domácich partnerov prostredníctvom B2B stretnutí.

 

 

Veľtrhy a výstavy

Možnosť vystavovať v spoločnom stánku na domácich aj zahraničných veľtrhoch a výstavách v rámci jednotnej slovenskej expozície pod značkou Good Idea Slovakia. 


Vyhľadávanie obchodného partnera

Vyhľadávanie obchodného partnera pre domáce aj zahraničné subjekty na základe vopred zadaných kritérií.


 

Exportné príležitosti

Informácie o zaujímavých veľtrhoch a výstavách, momentálne prebiehajúcich tendroch, ale aj aktuálne požiadavky na dodávky tovarov a služieb zo zahraničia.


 


Teritoriálne informácie

Ekonomické a obchodné informácie, ale aj dôležité kontakty v príslušnom zahraničnom teritóriu.


 


Dôležité linky

Zaujímavé linky na oficiálne stránky medzinárodných, ale aj tuzemských inštitúcii.


 


Užitočné informácie

Základné informácie pri vstupe na zahraničný trh, ktoré by mal ovládať každý kto má záujem o export.


 


Kontakty

Hľadáte kontakt priamo na niektorého z konzultantov zahraničného obchodu?