Zoznam Faktúr

Zoznam údajov o zverejnených faktúrach podľa § 5b, písm. b) Zákona č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám


faktury2021xlsx

faktury2021xlsx (xlsx, 142.6 KB)