Nehnuteľnosti a priemyselné parky

SARIO poskytuje širokú škálu služieb za účelom pomôcť lokálnym a zahraničným investorom, ktorí chcú začať alebo expandovať svoje podnikateľské aktivity na Slovensku. Jednou z týchto služieb je aj príprava adekvátnych ponúk vhodných nehnuteľností pre podnikateľský zámer.
 
Pre tento účel Odbor regionálnych kancelárií agentúry SARIO spravuje a aktualizuje databázu voľných nehnuteľností.V prípade, že máte voľnú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli registrovať do databázy nehnuteľností alebo máte otázky na Odbor regionálnych kancelárií SARIO, prosím kontaktujte: regiony@sario.sk
 
Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete tu: https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/