Výročné správy

Výročné správy agentúry sa zameriavajú na minulosť  i súčasnú
výkonnosť agentúry a dávajú predpovede o budúcom smerovaní.

 
Tradične skôr vecné dokumenty, výročné správy SARIO, získali v posledných rokoch širšie publikum, preto nie sú len právnou povinnosťou,
ale aj príležitosťou na podporu vzťahov agentúry s verejnosťou.
 

ARCHÍV VÝROČNÝCH SPRÁV
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SARIO.
Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je možné iba po predchádzajúcom súhlase.