Poskytovanie informácií

Pri poskytovaní informácií sa agentúra SARIO riadi zákonom
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Kontakt pre médiá
F: +421 2 58 260 109
E: hovorca@sario.sk

Agentúra SARIO nevytvára a nezhromažďuje štatistické dáta o investovaní na území Slovenskej republiky. Na základe Zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky je jedným z hlavných verejnoprospešných cieľov a predmetom činnosti SARIO podporovať  investičné projekty domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis, ponúkať  konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii, ako aj mapovať  a vytvárať  databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov na území Slovenskej republiky. Agentúra SARIO teda nie je štatistickou organizáciou, ani na tento účel nebola zriadená.