Dopyt: Nákup a údržbu nových vlakov, rušňov a palubných zariadení v Bulharsku

Dátum: 
16 - 30 jún 2022
Krajina: 
Bulharsko
Sektor: 
dopravný
Typ: 
dopyt
Ministerstvo dopravy a spojov Bulharskej republiky začína trhové konzultácie na nákup a údržbu nových vlakov, rušňov a palubných zariadení. Nový vozový park zahŕňa 42 elektrických vlakov, 20 tlačených a ťahaných (push-pull)  vlakových súprav, 18 posunovacích rušňov a 108 súprav palubných zariadení ETCS. Prostriedky budú zabezpečené z  Národného plánu obnovy a odolnosti a celková výška investície presahuje 1 miliardu BGN.

Ministerstvo dopravy a spojov vyzýva všetkých záujemcov, aby predložili svoje návrhy do 16. júna 2022.

Trhové konzultácie sú rozdelené do 5 výziev a sú zverejnené v Centralizovanom automatizovanom informačnom systéme „Elektronické verejné obstarávanie“ (CAIS EOP) na týchto odkazoch:
  1. Dodávka a údržba minimálne 7 ks. dvojposchodových elektrických vlakov - https://app.eop.bg/today/213067
  2. Dodávka a údržba minimálne 35 ks. jednoposchodových elektrických vlakov - https://app.eop.bg/today/213073  
  3. Dodávka a údržba najmenej 108 súprav vozidlového zariadenia ETCS pre železničné trakčné koľajové vozidlá – https://app.eop.bg/today/213068  
  4. Dodávka a údržba minimálne 20 ks. vlakových súprav push-pull - https://app.eop.bg/today/213070
  5. Dodávka a údržba minimálne 18 ks. elektrických posunovacích lokomotív na batérie - https://app.eop.bg/today/213072
 
V prípade, že potrebujete doplňujúcu informáciu, spojte sa prosím s p. Dimitrom Savovom, riaditeľom odboru pre národnú dopravnú politiku, tel. 02 9409 426, e-mail: nrrp@mtc.government.bg.