Dopyt pre spoločnosti poskytujúce baliarenské služby

Dátum: 
08 feb - 31 máj 2022
Krajina: 
Spojené kráľovstvo
Sektor: 
ostatné činnosti (baliarenstvo)
Typ: 
dopyt
Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti zo Spojeného kráľovstva, ktorá hľadá na Slovensku spoločnosti venujúce a baleniu potravín a potravinárskych produktov. Bližšia špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.
V prípade záujmu zapojiť sa do predmetného dopytu kontaktujte nášho konzultanta: Miriam Sabadošová, email: miriam.sabadosova@sario.sk, mobil: +421 910 828 301