Dopyt pre výrobcov krmiva pre ryby

Dátum: 
03 aug - 03 november 2021
Krajina: 
Spojené kráľovstvo
Sektor: 
potravinársky
Typ: 
dopyt
Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti zo Spojeného kráľovstva, ktorý hľadá  na Slovensku výrobcov krmiva na účel farmárskeho chovu kaprovitých rýb. Bližšia špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.

V prípade záujmu zapojiť sa do predmetného dopytu kontaktujte nášho konzultanta:
Miriam Sabadošová,
mobil: +421 910 828 301
Email: miriam.sabadosova@sario.sk,