Dopyt pre výrobcov úžitkových predmetov v domácnosti a v záhrade

Dátum: 
16 mar - 30 jún 2022
Krajina: 
Spojené kráľovstvo
Sektor: 
iná výroba
Typ: 
dopyt

Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti zo Spojeného kráľovstva, ktorá prevádzkuje retailovú sieť predaní naprieč celou krajinou. Spoločnosť hľadá na Slovensku výrobcov rôznych úžitkových a spotrebných predmetov pre domácnosť a záhradu. Od spoločnosti, ktorá by mala záujem stať sa dodávateľom v predmetnom dopyte sa vyžaduje SEDX  (SAQ) certifikát a Walmart FFCA audit prípadne BRC quality audit.

V prípade záujmu zapojiť sa do predmetného dopytu kontaktujte nášho konzultanta: Miriam Sabadošová, email: miriam.sabadosova@sario.sk, mobil: +421 910 828 301