Online exportná databáza slovenských potravinárskych spoločností - Bestslovakfood

Dátum: 
2021-10-05
Krajina: 
Slovensko
Sektor: 
potravinársky
Typ: 
tendre a výzvy
V tejto databáze je možné vyhľadať slovenských výrobcov najlepšej kvality, ktorí exportujú alebo majú záujem exportovať svoje produkty do zahraničia. Registrácia na webovej stránke je zdarma,  slovenskí výrobcovia majú možnosť prezentovať produkty, ktoré sú unikátne, inovatívne, so zdravotným benefitom a  vyššou pridanou hodnotou. 

Na Slovensku vzniká množstvo unikátnych potravinových výrobkov, ktoré by sme radi touto formou dostali do povedomia aj na zahraničnom trhu. Exportná databáza je nástrojom, ako prezentovať cieľovým skupinám to najlepšie, čo doma máme v rámci potravinárskeho priemyslu.

V prípade, že máte záujem začať exportovať zviditeľniť tak svoje produkty na zahraničnom trhu, odporúčame si spraviť krátky dotazník uverejnený na https://www.bestslovakfood.com/get-involved-slovak-companies, ktorý Vám pomôže rozhodnúť sa, či je Váš produkt dostatočne pripravený na export.

Databáza je dostupná na tomto linku: 
https://www.bestslovakfood.com/