Pollutec - Medzinárodný veľtrh zariadení, technológií a služieb v oblasti životnéhoprostredia

Dátum: 
05 - 08 október 2021
Krajina: 
Francúzsko
Sektor: 
vodné hospodárstvo
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si týmto dovoľuje informovať podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti zúčastniť sa na medzinárodnom veľtrhu zaradení, technológií a služieb v oblasti životného prostredia Pollutec , ktorý sa uskutoční 5.-8.10.2021 vo francúzskom Lyone. Pollutec je podujatie s viac ako 40-ročnou históriou, ktoré predstavuje dôležitý styčný bod pre odborníkov v oblasti environmentalistiky. Slúži zároveň ako efektívna platforma pre hľadanie environmentálnych riešení pre priemysel, mestá a regióny, čím prispieva k inovatívnej transformácii prostredia, v ktorom žijeme.

Na veľtrh sú pozvaní podnikatelia, ktorí majú skúsenosti s implementáciou pro-environmentálnych riešení do svojho výrobného procesu. Práve oni sa môžu s návštevníkmi podeliť o udržateľné riešenia pre rozvoj priemyslu, miest a regiónov, a tak podporiť rozvoj zelenej ekonomiky. Hlavnými témami podujatia sú trvalo udržateľné mestá, znižovanie energetickej náročnosti, udržanie biodiverzity, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, odstraňovanie následkov znečistenia miest a pôd, zvyšovanie kvality ovzdušia, znižovanie hluku, rozvoj prímorských regiónov, prevencia prírodných nešťastí, meteorológia a meranie záťaže na životné prostredie.

 

Na veľtrhu sa očakáva účasť viac ako 2 200 vystavovateľov a 70 000 návštevníkov z radov odbornej verejnosti. V rámci podujatia sa uskutoční množstvo sprievodných podujatí informačného a vzdelávacieho charakteru, ale tiež B2B stretnutia.

 

Pre viac informácii navštívte stránku podujatia https://www.pollutec.com/en-gb.html , dostupnú v anglickej a francúzskej jazykovej verzii.
Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Michaela Slimáková
E-mailová adresa: michaela.slimakova@sario.sk