Ponuka spolupráce s AIRBUS CyberSecurity v projekte NOMADS

Dátum: 
2021-09-30
Krajina: 
Slovensko
Sektor: 
IKT
Typ: 
tendre a výzvy


Agentúra SARIO dáva do pozornosti slovenským podnikateľom jedinečnú ponuku francúzskeho  koordinátora AIRBUS CyberSecurity, ktorý pripravuje projektový návrh do výzvy HORIZON-CL5-D6-01-04: Cyber secure and resilient CCAM (CCAM Partnership).
 
CIEĽOM PRIPRAVOVANÉHO HORIZONT EURÓPA (HE) PROJEKTU NOMADS JE NAVRHNÚŤ, VYVINÚŤ a VALIDOVAŤ KYBERNETICKY ODOLNÉ, PREPOJENÉ, KOLABORATÍVNE A AUTONÓMNE DOPRAVNÉ SYSTÉMY.
 
Aktivity budú zamerané na širokú škálu prípadov použitia v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach, ktoré zahŕňajú individuálnu a hromadnú prepravu, kompletné dodávky tovaru, balíkov a poštových zásielok s využitím systémov cestnej, železničnej, námornej, riečnej, leteckej a vesmírnej dopravy.
 
Koordinátor hľadá 3 partnerov do existujúceho konzorcia:
 
  • AUTOMOBILOVÝ OEM v oblasti autonómnych vozidiel, V2X komunikácie a elektro mobility, ktorý bude mať v projekte na starosti návrh dizajnu a architektúry vozidiel a integráciu a demonštráciu CCAM.
  • POSKYTOVATEĽ DÁTOVÝCH SLUŽIEB: najlepšie malý a stredný podnik aktívny v oblasti spracovania údajov o mobilite (cestná / vzdušná / vodná) a poskytovaní cloud-based služieb, ktorý bude v projekte zodpovedný za monitorovanie prepojeného vozového parku (vehicle fleet) , dodanie zabezpečeného hostingu údajov o vozidlách / infraštruktúre a poskytovanie služieb s pridanou hodnotou.
  • LOGISTICKÝ OPERÁTOR v oblasti automatizovaných / autonómnych logistických operácií, ako sú preprava a prekládka nákladných vozidiel / nákladných lodí. Rola autonómneho logistického lídra pre implementáciu prípadových a demonštračný aktivít a hodnotenia
Kompletnú ponuku nájdete zverejnenú v sekcii PONUKA PARTNERSTIEV na webovej stránke Národnej kancelárie Horizontu.
PRAVIDLÁ ÚČASTI v HE si môžete preštudovať v slovenskom jazyku. 
 
Kontakt na koordinátora projektu:
Adrien Bécue, Head of Innovation, T: +33 645464825, M:adrien.becue@airbus.com
 
Kontakt pre viac informácií:  
Miroslava Tužinská 
Národný kontaktný bod Horizont Európa
Klaster 5 - Klíma, energetika a mobilita
CVTI SR/ Lamačská cesta 8-A/ 811 04 Bratislava
Tel: +421 917 733 474
E-mail: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk