Prezentácia možností energetického využitia lesnej a poľnohospodárskej biomasy na veľtrhu BIOMASA

Dátum: 
03 - 07 apríl 2022
Krajina: 
Česko
Sektor: 
energetický
Typ: 
veľtrhy a výstavy

3.-7.4.2022 sa na brnianskom výstavisku uskutoční tematický veľtrh BIOMASA 2021, zameraný na prezentáciu možností energetického využitia lesnej a poľnohospodárskej biomasy. Podujatie sa uskutoční paralelne s ďalšími veľtrhmi zameranými na poľnohospodárstvo a lesníctvo TECHAGRO, ANIMAL TECH, Národní výstava hospodárskych zvierat a SILVA REGINA.  Návštevníci získajú prehľad o efektívnych možnostiach spracovania a využitia palivového dreva a štiepky.  Sprievodný program bude zahŕňať kompostovanie a prezentáciu možností spracovania lesnej biomasy.

Na podujatie sú pozvaní zástupcovia podnikateľskej obce, ktorí sa zaoberajú nasledujúcimi ekonomickými činnosťami: výroba a predaj strojov a zariadení pre spracovanie biomasy a jej energetické spracovanie, predaj a dovoz biomasy určenej na energetické využitie, výroba a predaj .motorových biopalív.  Veľtrhu sa tiež zúčastnia zástupcovia vedecko-výskumného sektora, hospodárskych združení a organizácií, finanční a investiční poradcovia, vydavatelia a predstavitelia médií.

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia https://www.bvv.cz/biomasa/, kde sú informácie  dostupné vo viacerých svetových  jazykoch vrátane českého a anglického.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk