SEEMEET 2021

Dátum: 
20 - 21 október 2021
Krajina: 
Slovinsko
Sektor: 
automobilový
Typ: 
podujatie
Slovinská agentúra Rozvojni Center Novo Mesto informuje o možnosť registrovať sa na dvojdňové online B2B matchmakingové podujatie SEEMEET 2021 (20. – 21. október), ktoré je najväčším B2B podujatím v krajine. Hlavnou tematikou tohtoročného podujatia bude výroba strojov a kovových produktov, výroba elektrotechnických komponentov a informačno-komunikačné technológie.

Významnou slovinskou spoločnosťou, ktorá sa zúčastni podujatia bude TPV AUTOMOTIVE d.o.o., člen skupiny TPV Group Corporation. Počas podujatia bude TPV AUTOMOTIVE hľadať biznis partnerov a dodávateľov strojov, výrobných liniek a nástrojov (robotizácia a automatizácia), rôznych komponentov a súčiastok, či služby ako údržba strojov, programovanie robotov a iné.

Podujatie bude prebiehať 20. – 21. októbra 2021 online s možnosťou realizovať 24 B2B stretnutí a so zvýhodneným registračným poplatkom 99€ bez DPH do 31. júla 2021.

V prípade záujmu sa môžete registrovať na tomto linku: SeeMeet Slovenia 2021