Stavebný veľtrh BuildEx

Dátum: 
29 - 30 september 2021
Krajina: 
Kanada
Sektor: 
stavebný
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si dovoľuje pozvať záujemcov z radov podnikateľskej a odbornej verejnosti na  stavebný veľtrh BuildEx, ktorý sa bude konať v dňoch 29.-30.9.2021 vo Vancouvri.

Podujatie je univerzálnou platformou, ktorá prispieva k zviditeľneniu zúčastnených značiek, nadviazaniu spolupráce a napomáha identifikácii aktuálnych trendov i preferencií. Spektrum ekonomických aktivít zúčastnených vystavovateľov zahŕňa architektúru a dizajn, výstavbu,  správu a renováciu nehnuteľností.

Okrem množstva obchodných príležitostí podujatie prináša návštevníkom tiež  možnosť lepšie porozumieť poslednému vývoju odvetvia a prispôsobiť mu svoju výrobnú činnosť. Sprievodný program dotvárajú semináre, workshopy a prezentácie inovatívnych riešení, s ktorými návštevníkom oboznámia lídri odvetvia.   

Osobitne aktuálnou aj pre slovenských podnikateľov je otázka zelených budov. Ich koncept má v hostiteľskej krajine pomerne dlhú tradíciu, no na slovenskom trhu sa podobné projekty udomácňujú len pomaly. Posledné aktivity vlády však naznačujú možnosť  podpory pre tento sektor v budúcnosti, a preto je pre zástupcov slovenského stavebníctva veľtrh vhodnou možnosťou pre oboznámenie sa s aktuálnymi trendami a inovačnými riešeniami, ktoré by mohli v budúcnosti priniesť aj na slovenský trh.

V prípade záujmu  navštívte stránku https://www.buildexvancouver.com/en/home.html , kde sú informácie  dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Adam Kalina

E-mailová adresa:  adam.kalina@sario.sk