Veľtrh inteligentných miest Smart Suisse Bazilej

Dátum: 
27 - 28 október 2021
Krajina: 
Švajčiarsko
Sektor: 
IKT
Typ: 
veľtrhy a výstavy

V švajčiarskom Bazileji sa v dňoch 27.-28.10. 2021 bude konať štvrtý ročník veľtrhu inteligentných miest Smart Suisse.

Organizátori popularizujú koncept tzv. smartifikácie miest- implementácie moderných technológií do rôznorodých oblastí mestského života s cieľom zvýšiť kvalitu života jeho obyvateľov. Koncept inteligentných miest tak predstavuje skutočne komplexný model, pre realizáciu ktorého je potrebná spolupráca širokého spektra spoločností.  Na štvrtý ročník podujatia sú preto pozvaní všetci so záujmom o budúcnosť mestských ekosystémov. Očakáva sa účasť viac ako 900 hostí zo 150 miest sveta, ktorí zastávajú vedúce pozície v mestskej a regionálnej samospráve, dopravných a údržbových podnikoch a tiež predstaviteľov IT sektora, developerov a investorov.

Účastníci sa v rámci sprievodných prednášok vedených miestnymi expertmi oboznámia s trendmi vývoja „smart cities“ (inteligentných miest) vo Švajčiarsku a budú môcť prispieť k formovaniu stratégií rozvoja na najbližšie desaťročie.  Celý informačno-vzdelávací blok bude mať výrazne praktické zameranie, nakoľko v závere sa účastníci dozvedia o možnosti dosiahnutia podnikateľských úspechov v danej obore a s najperspektívnejšími business modelmi sa sami oboznámia.  Získané poznatky môžu účastníkom priniesť výhodu pri vstupe  na slovenský trh, v rámci ktorého sa koncept inteligentných miest ešte neudomácnil, čo znamená široký priestor pre ďalší rozvoj.

Pre viac podrobností o podujatí  navštívte stránku https://www.smartsuisse.com/en-US.aspx , dostupnú v anglickej, nemeckej a francúzskej  jazykovej verzii.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk