Veľtrh potravinárskych technológií FOOD TECHNOLOGY

Dátum: 
13 - 16 máj 2021
Krajina: 
Moldavsko
Sektor: 
potravinársky
Typ: 
veľtrhy a výstavy

27. ročník medzinárodného veľtrhu potravinárskych technológií FOOD TECHNOLOGY sa uskutoční v termíne v Kišiňove 13.-16.5.2021. Ide o podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré je zamerané na prezentáciu strojov a inovatívnych postupov v potravinárskom priemysle.

Portfólium vystavovaných produktov je veľmi pestré a zahŕňa vybavenie pre výrobu pekárenských produktov a cestovín, mäsa a mäsových výrobkov, cukroviniek; kuchynské vybavenie pre reštaurácie a kaviarne; vybavenie pre obchodné prevádzky; mraziace zariadenia; kompresory a pumpy; digestory, vetracie a klimatizačné systémy; softvérové produkty pre potravinársky priemysel; špecializované čistiace a dezinfekčné prostriedky. Podujatie tak predstavuje výbornú príležitosť pre oboznámenie sa s najnovšími trendmi v potravinárstve, špecifikami miestneho trhu a nadviazanie obchodných kontaktov. Osobitne vítaní na veľtrhu sú zahraniční dodávatelia modernej vysokošpecializovanej potravinárskej techniky, dopyt po ktorej na moldavskom trhu prevyšuje ponuku domácich výrobcov.

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia http://www.food-technology.moldexpo.md, kde sú ďalšie informácie dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Adam Csuka
E-mailová adresa:   adam.csuka@sario.sk