Zdravotnícky veľtrh HEALTH Asia

Dátum: 
06 - 08 apríl 2021
Krajina: 
Pakistan
Sektor: 
zdravotnícky
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si týmto dovoľuje informovať podnikateľskú a odbornú verejnosť o zdravotníckom veľtrhu Health Asia International Exhibition & Conferences, ktorý sa bude konať 6.-8.4.2021 v pakistanských mestách Karáčí a Lahore.  Záštitu nad podujatím prevzalo pakistanské ministerstvo zdravotníctva. Veľtrh má už viac ako 15-ročnú tradíciu a tiež stabilnú návštevnícku základňu (predošlý ročník navštívilo viac ako 75 000 záujemcov z radov odbornej verejnosti). Uskutoční sa na najväčších výstaviskách miest Karáčí a Lahore s celkovou výstavnou plochou takmer 24 000 metrov štvorcových.

HEALTH Asia má taktiež výrazný medzinárodný rozmer: oficiálne hoi shválila celosvetová únia vystavovateľov, čo poptvrdztuje, že plne zodpovedá aktuálnym štandardom v obalsti výstavníctva. Očakáva sa na ňom účasť viac ako 550 zahraničných delegácií a 900 vystavovateľov s viac ako 45 krajín. Tradične silné zastúpenie majú výrobcovia liečov a zdravotníckej techniky z Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Iránu, Talinska, japonska, Kórey, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov. 

Jedným z cieľov podujatia je zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajine tak, aby zodpovedala medzinárodným štandartom. Tomu zodpovedá aj štruktúra podujatia, v rámci ktorého budú vystavovatelia rozdelení do nasledujúcich kategórií:

  • lekárske a chirurgické nástroje
  • Jednorazové zdravotnícke pomôcky
  • Vybavenia nemocníc
  • Zubárska technika
  • farmaceutické produkty
  • vybavenie nemocníc
  • diagnostické a laboratórne prístroje.

Podujatia sa popri lekároch a ďalších zástupcov sektoru verejného zdravotníctva zúčastnia aj delegácie z ministerstiev zdravotníctva viacerých ázijských krajín a vedúci predstavitelia zdravotníckeho a farmaceutického priemyslu.

V prípade záujmu navštívte stránku podujatia https://www.health-asia.com/lahore/index.php, kde sú informácie dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Jozef Mader
E-mailová adresa:   jozef.mader@sario.sk