Slovenská kooperačná burza

Slovenská kooperačná burza je najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie organizované Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu už od roku 2007.

Cieľom je prepájanie slovenských a zahraničných podnikateľov cez bilaterálne rokovania, prezentácia ekonomického potenciálu Slovenska ako aj sprostredkovanie možností nadviazania partnerstiev medzi podnikateľskou a akademickou obcou spoločne s vedeckými inštitúciami. Pravidelnou súčasťou sú panelové diskusie na aktuálne témy s renomovanými rečníkmi, konzultácie s expertmi z jednotlivých odborov SARIO a zaujímavý sprievodný program, prispôsobený téme podujatia a aktuálnym trendom priemyslu.
Podujatie sa uskutoční 21. októbra 2021 ONLINE.Slovenská kooperačná burza Bratislava 2021

Kontakt: matchmaking@sario.sk


Slovenská kooperačná burza 2020 ONLINE
Vzhľadom na pandémiu Covid-19 sa podujatie konalo po prvý krát kompletne online a prepojilo 102 relevantných zástupcov firiem a inštitúcií z rôznych odvetví z 23 krajín sveta, ktorí napriek aktuálnym podmienkam značne obmedzujúcich možnosti cestovania získali príležitosť ponúknuť alebo získať prístup k novým technológiám, nástrojom, riešeniam, výrobkom či službám, prípadne mohli predstaviť svoje inovatívne nápady a hlavne nájsť svojich nových obchodných partnerov zo Slovenska alebo zo zahraničia v rámci vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní.

Slovenská kooperačná burza BRATISLAVA 2019
13. ročník sa niesol v téme inteligentného priemyslu, inovácií, automatizácie a robotizácie ako aj smart city. Tieto vysoko aktuálne ekonomické trendy boli pokryte aj do panelovými diskusiami spoločne s inovačným workshopom. Na podujatí sme zastrešili B2B stretnutia pre 187 spoločností a poskytli odborné konzultácie potenciálnym investorom ako aj spoločnostiam so záujmom o export. Video

Slovenská kooperačná burza NITRA 2019
V Nitre sa stretol rekordný počet relevantných subjektov z rôznych oblastí strojárstva a naň nadväzujúcich odvetví z 12 krajín sveta. Zástupcovia 107 spoločností predstavili  svoje inovatívne nápady a oslovili nových obchodných partnerov v rámci viac ako 400 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní. Súčasťou tohto ročníka Slovenskej kooperačnej burzy v Nitre boli aj diskusné panely, ktoré prezentovali úspešné príbehy slovenských firiem, ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi spoločnosťami. Video

Slovenská kooperačná burza BRATISLAVA 2018
Slovenská kooperačná burza sa zamerala na nové vývojové trendy v inováciách, automatizácie a robotizácie aj v línii spolupráce krajín V4. V rámci odborného programu účastníci hovorili o strategickom smerovaní priemyslu krajín V4, konkurencieschopnosti priemyslu vo vzťahu k inováciám, robotizácií, automatizácii ako aj o nových konceptoch mobility v rámci firiem a priemyslu. Burza poskytla príležitosť nájsť si  nových obchodných partnerov 174 firmám zo Slovenska a 19 krajín sveta. Video

Slovenská kooperačná burza NITRA 2018
Ústrednou témou podujatia potenciál slovenského strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví. V rámci odborného programu odborníci z praxe, ako aj zástupcovia štátu diskutovali na témy ako automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti, výzvy zamerané na podporu inovácií a elektro mobilita a jej dosah na dopravu a priemysel. SKB sa v Nitre zúčastnilo 7 slovenských firiem a 17 spoločností z 8 krajín sveta, ktoré absolvovali 529 stretnutí. Video


Slovenská kooperačná burza Košice 2017

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

Slovenská kooperačná burza Nitra 2017

Podpora podnikateľských subjektov -Aktuálne projekty a výzvy 2017
Slovenská kooperačná burza 2016

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016 

Stavebné a energetické projekty a projekty vodného hospodárstva v zahraničí 2016


Súhrn všetkých ročníkov Slovenskej kooperačnej burzy
RokMiesto konaniaPočet firiemPartnerská krajina/ ZameranieZáštita
2007Trenčín113xx
2008Banská Bystrica240Česká republikax
2009Prešov249Ruská federáciaMH SR
2010Nitra120FrancúzskoMH SR
2011Žilina139SrbskoMH SR
2012Nitra86BulharskoMH SR
2013Bratislava261Ruská federáciaMH SR
2014Bratislava149*krajiny V4, Rakúskominister hospodárstva
2015Bratislava205*Centrálna Ázia (Čína)minister hospodárstva
2016Bratislava263Automobilový priemyselMH SR l SK Press
2017Nitra84Strojársky priemyselMH SR l SK Press
2017Bratislava123Smart industryminister hospodárstva
2017Košice281Prierez sektorovminister hospodárstva
2018Nitra87Automobilové strojárstvo, elektromobilitax
2018Bratislava174Inovácie, nová mobilitaMH SR
2019Nitra107Smart industry, nová mobilitax
2019Bratislava187Inovácie made in Slovakia, mobilita budúcnosti MH SR
2020ONLINE102Šampióni slovenského priemyslu MH SR

Sprievodnými podujatiami  sú odborné konferencie, prezentácie spoločností, podpisy memoránd, okrúhle stoly, panelové diskusie.