Investičná pomoc a iné formy pomoci

Slovenská republika poskytuje rôzne formy pomoci pre prichádzajúcich investorov, ale aj už etablované spoločnosti. Regionálnou investičnou pomocou môžu byť podporené nové aj expandujúce, malé aj veľké spoločnosti, v domácom aj zahraničnom vlastníctve, ktoré investujú do nových kapacít v projektoch priemyselnej výroby, centier podnikových služieb (vrátane IT centier) alebo technologických centier. Prioritou je podpora investícií smerujúcich do menej vyspelých regiónov Slovenska a projektov s vyššou pridanou hodnotou.

Ďalšou prioritou je podpora investícií v oblasti výskumu a vývoja, preto Slovenská republika zaviedla v roku 2015 tzv. dodatočný odpočet na výskum a vývoj. Tento zvýhodnený daňový režim umožňuje spoločnostiam uplatniť si dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj v hodnote 200%, čo je najvyššia sadzba v regióne.

Viac informácii o týchto podporných mechanizmoch nájdete tu: 


Radi poskytneme našim klientom aj všeobecné informácie týkajúce sa iných foriem podpory, ako sú:
Pre bližšie informácie o formách podpory pre investície nám prosím napíšte na invest@sario.sk.