Regionálna investičná pomoc

Viazanosť na konkrétny región je jednou zo základných čŕt investičnej pomoci a podmienky pre ich poskytnutie sú rovnaké ako pre zahraničných tak aj pre tuzemských podnikateľov.

 

Príslušná legislatíva delí projekty, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou do týchto kategórií:
  • priemyselná výroba
  • technologické centrá
  • kombinované projekty priemyselnej výroby a technologického centra
  • centrá podnikových služieb
Každá z uvedených kategórií má zadefinované vlastné podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa subjekt mohol o pomoc uchádzať.


Investičná pomoc 02/2020


Viac o regionálnej investičnej pomoci sa dozviete: 
V prípade otázok nás, prosím neváhajte kontaktovať na invest@sario.sk.