Košický región

Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska. Podľa počtu obyvateľov sa radí na druhé miesto medzi krajmi. Z geografického hľadiska je tvorený dvoma veľkými útvarmi Východoslovenskou nížinou a horským systémom SpišskoGemerský kras.

Krajským mestom je mesto Košice, ktoré je administratívnym, priemyselným, obchodným, ekonomickým a kultúrnym centrom východného Slovenska. Kraj na severozápade hraničí s prešovským a banskobystrickým krajom. Má tiež spoločnú hranicu s Maďarskom a Ukrajinou. Celkový počet obyvateľov je okolo 780 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 116 obyvateľov na km2.

Doprava a infraštruktúra
Kraj má dobre rozvinutú dopravnú sieť, ktorej hlavnou križovatkou je krajské mesto Košice. Tu možno nájsť aj medzinárodne významné letisko. Železničné trate celoštátneho významu, ktoré prechádzajú územím regiónu zahŕňajú západo východný tranzitný koridor (Praha Košice Čierna nad Tisou) a severojužný tranzitný koridor (Poľsko Košice Maďarsko). Kraj disponuje cestami I. ,II. a III. triedy v dĺžke 2 379,3 km a len 40 km diaľnice, ktorá spája Košice s Prešovom, tiež významným krajským mestom. Ďalšie dôležité cestné ťahy sú svojou orientáciou súhlasné so železničnými koridormi jeden z Bratislavy cez Žilinu do Košíc a druhý
z Bratislavy do Košíc cez Zvolen.

Štruktúra priemyslu
Z pohľadu priemyselnej štruktúry sú najvýznamnejšími sektormi v kraji hutnícky, chemický a elektrotechnický priemysel. Dominujúce je bezpochyby hutníctvo, ktoré tvorí 60% priemyselnej produkcie regiónu a 50% jeho exportu. V tomto odvetví pôsobí aj najväčšia spoločnosť v kraji U.S. Steel Košice. Ďalšie dva sektory sú tiež silne proexportne orientované. Chemko Strážske vyvíja aktivity v oblasti organickej a anorganickej chémie. V elektrotechnike pôsobia najmä spoločnosti so zahraničným kapitálom
ako napríklad BSH Drives and Pumps Michalovce.