Nitriansky región

Nitriansky kraj sa nachádza v južnej časti Slovenska. Jeho prevažná časť je tvorená Podunajskou nížinou. Iba do jeho severnej časti zasahuje horský systém Štiavnické vrchy. Rieka Dunaj tvorí južnú hranicu okresu. Medzi ďalšie rieky zavlažujúce úrodnú pôdu Nitrianskeho regiónu patria najvýznamnejšie slovenské rieky Váh, Hron a Nitra.

Nitriansky kraj má spoločnú hranicu s Maďarskom a susedí s Trnavským, Trenčianskym a Banskobystrickým krajom. Je to najheterogénnejší kraj Slovenska z hľadiska etnickej štruktúry. V Nitrianskom kraji je7 okresov, 15 miest a 354 obcí. Celkovo tu žije viac ako 700 tisíc obyvateľov a hustota zaľudnenia predstavuje 111 obyvateľov na km2.

Doprava a infraštruktúra
Nitriansky kraj, ako ostatne takmer celý juh Slovenska, má veľmi dobre rozvinutý dopravný systém. Disponuje síce len lokálnym letiskom, vhodným najmä pre charterové lety, ale vzdialenosť od letiska v Bratislave, ktoré prevádzkuje vnútroštátne aj medzinárodné lety je približne do jednej hodiny. V meste Komárno sa tiež nachádza najväčší riečny prístav na Slovensku. Železničným uzlom kraja nie je Nitra, ale mestá Šurany a Nové Zámky, kde sa križuje viacero dôležitých tratí – z Bratislavy do Budapešti, z Bratislavy do Zvolena a z Nitry do Zvolena. Celý región má tiež vynikajúce napojenie na železnice Maďarska. Cestná sieť má vynikajúcu úroveň najmä v západnej časti kraja. Dobudovať by sa mala aj infraštruktúra vo východnej časti kraja, najmä diaľničné spojenie medzi Nitrou a Banskou Bystricou.

Štruktúra priemyslu
V kraji sú najviac rozvinuté tri odvetvia papierenský, chemický a strojársky priemysel. Rozloženie priemyslu v kraji má špecifický charakter, pretože sa sústreďuje v mestách, ktoré tak získavajú homogénny charakter. Napríklad Šaľa je centrom chemickej produkcie, Komárno lodiarstva, Tlmače strojárstva. Jedine krajské mesto Nitra má výrazne diverzifikovaný priemysel. Elektrotechnická výroba nikdy v minulosti nezohrávala v rámci Nitrianskeho kraja významnú úlohu. Vznik viacerých joint-ventures a dcérskych spoločností zahraničných podnikov však značne posilnil jej podiel na jeho celkovej produkcii. Najvýznamnejšími podnikmi v tejto oblasti sú Volkswagen a Siemens.