Trenčiansky región

Trenčiansky kraj leží v západnej časti Slovenska. Z geografického hľadiska spadá do oblasti Západných Karpát a jeho najhustejšie osídlené oblasti sú sústredené v údolí rieky Váh. Susedí s Trnavským, Nitrianskym, Banskobystrickým a Žilinským krajom. Jeho západnú časť tvorí štátna hranica s Českou republikou.

Je to jeden z menších krajov Slovenska, kde žije približne 600 tisíc obyvateľov a hustota zaľudnenia predstavuje 133 obyvateľov na km2. V Trenčianskom kraji je 9 okresov, 18 miest a 276 obcí.

Doprava a infraštruktúra
Trenčiansky kraj disponuje veľmi dobre rozvinutým systémom cestnej
a železničnej dopravy. Keďže však nemá žiadne medzinárodné letisko, jeho vzdušné spojenie so svetom sa zabezpečuje z letísk susedných regiónov.
Kraj križuje medzinárodne významná železničná trať spájajúca Maďarsko/Rakúsko Bratislavu Trenčín Košice Poľsko. Región je tiež napojený na železničnú sieť Českej republiky a to prostredníctvom regionálnej trate z Trenčína do Brna. Krajom prechádza aj významný cestný koridor tvorený z väčšej časti diaľnicou medzi Bratislavou a Trenčínom.

Štruktúra priemyslu
Najvýznamnejšími výrobnými odvetviami kraja sú strojársky, textilný a chemický (najmä gumárenský) priemysel. Strojárska produkcia bola v minulosti orientovaná najmä na zbrojné účely a preto je dnes v procese značnej reštrukturalizácie. V regióne sa rozvíjajú aj nové progresívne odvetvia. Elektrotechnická výroba v Novej Dubnici tvorí viac než 75% priemyselnej produkcie mesta. Za najvýznamnejšími investíciami do produkcie káblových zväzkov a ovládacích prvkov pritom možno nájsť zahraničných investorov.