Trenčiansky región

Trenčiansky kraj leží v západnej časti Slovenska. Z geografického hľadiska spadá do oblasti Západných Karpát a jeho najhustejšie osídlené oblasti sú sústredené v údolí rieky Váh. Susedí s Trnavským, Nitrianskym, Banskobystrickým a Žilinským krajom. Jeho západnú časť tvorí štátna hranica s Českou republikou. Kraj sa delí na 9 okresov.

Medzi silné stránky trenčianskeho kraja patria vysoká vzdelanostná štruktúra obyvateľstva a zastúpenie viacerych priemyselných sektorov. Z geografického hľadiska má trenčiansky kraj priaznivú polohu - prístup na diaľnicu, ktorá spája región s významnými Európoskymi koridormi; nižšie mzdy v porovnaní s Bratislavským a Trnavským krajom. Medzi hlavných zahraničných investorov v regióne patria: Leoni, Adient, Hell, Nestlé, Enics, Continental Matador a Delta Electronics.

Najvýznamnejšími výrobnými odvetviami kraja sú strojársky, textilný a chemický (najmä gumárenský) priemysel. Strojárska produkcia bola v minulosti orientovaná najmä na zbrojné účely a preto je dnes v procese značnej reštrukturalizácie. Chemický priemysel sa sústreďuje v Púchovskom okrese, kde sídli výroba pneumatík. Za najvýznamnejšími investíciami do produkcie káblových zväzkov a ovládacích prvkov pritom možno nájsť zahraničných investorov.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Trenčiansky kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily
v danom regióne, vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.