Chemický a plastikársky priemysel

Slovensko má silnú tradíciu vo všetkých hlavných segmentoch chemického priemyslu vrátane rafinácie ropy, výroby hnojív, výroby gumy a plastov. Portfólio výrobkov ovplyvňuje aj silný slovenský automobilový a elektronický priemysel.

Výskum a vývoj hrá dôležitú úlohu v chemickom a plastikárskom priemysle na Slovensku. Príkladom je slovenská rafinéria Slovnaft, ktorá je jednou z najväčších spoločností Slovenska podľa tržieb a má založené centrum na výskum a vývoj, ktoré zamestnáva viac ako 100 výskumníkov.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.
 


Chemical Industry in Slovakia