Elektrotechnický priemysel

Odvetvie elektroniky a elektrických komponentov možno považovať za jeden z hlavných pilierov slovenskej ekonomiky. Súčasná situácia na trhu odráža - tradičnú výrobu elektroniky (generátory, telefóny, rádiá atď.) a nové trendy spojené najmä s rastúcim automobilovým priemyslom na Slovensku (elektromotory, mikroelektronika, senzory).

Vysoko kvalifikovaná pracovná sila za prijateľné náklady, prítomnosť technologického klastra, dobre vybudovaná spolupráca medzi domácimi spoločnosťami a univerzitami, motivuje zahraničné spoločnosti zakladať divízie výskumu a vývoja práve na Slovensku. Príkladom sú spoločnosti: Osram, Leoni, Enics, Elcom, Microstep, BSH.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.
 


Electronics & Electrical Components Industry in Slovakia