Informačné a komunikačné technológie

Slovensko ponúka zahraničným investorom v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT) množstvo komparatívnych výhod.

Sú nimi relatívne nízke mzdové náklady na talentovanú, kvalifikovanú a prispôsobivú pracovnú silu, vysoká úroveň ovládania cudzích jazykov (najmä angličtiny a nemčiny), priaznivé podnikateľské prostredie, rastúca produktivita práce a vysokokvalitné vzdelávacie inštitúcie v odvetví IKT.  

Dôkazom kvalifikovanej pracovnej sily a silného IKT priemyslu na Slovensku je svetoznáma spoločnosť ESET, ktorá vznikla na Slovensku a venuje sa kybernetickej bezpečnosti.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.


 
Information & Communication Technology Sector in Slovakia