Letecký a vesmírny priemysel

Slovenský letecký priemysel stavia na starej tradícii slovenských vynálezov, ako sú padák a helikoptéra. Tradícia leteckých vynálezov prežíva aj v súčasnosti v podobe prototypov najrýchlejších ultraľahkých lietadiel, gyrokopterov či aeromobilov - jedného z najmodernejších prototypov lietajúceho automobilu navrhnutého a vyvinutého na Slovensku.

Vesmírny priemysel je síce v slovenskej ekonomike skôr novým odvetvím, ale jeho silný potenciál, ktorý vznikol vo veľkej sile súvisiacich odvetví je evidentný. Dnes majú obe oblasti desiatky úspešných firiem s technológiami na svetovej úrovni, pôsobiacich ako dodávatelia pre najväčších svetových hráčov.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy v anglickom jazyku. Analýza strojárskeho priemyslu zahŕňa na stránkach 13-16 prehľad leteckého a vesmírneho sektora.


 
SARIO Machinery Equipment Industry