Centrá zdieľaných a podnikových služieb

Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko dynamický rast centier zdieľaných a podnikových služieb. Vďaka zvyšujúcej sa kvalite slovenského podnikateľského prostredia, sa očakáva, že počet nadnárodných centier zdieľaných služieb sa bude ďalej zvyšovať.

Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily je kľúčovým faktorom pre centrá zdieľaných a podnikových služieb. Prítomnosť talentovanej, kvalifikovanej. prispôsobivej pracovnej sily ako aj vysokú úroveň ovládania cudzích jazykov si všimli na Slovensku mnohé nadnárodné spoločnosti ako napríklad: AT&T, Dell, Adient, IBM, Amazon, T-Systems, Arval, Siemens.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.
 


Shared Service & Business Process Outsourcing Centers in Slovakia