Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel na Slovensku prezentuje predovšetkým výroba farmaceutických výrobkov, zdravotníckych pomôcok a kozmetiky. Disponuje veľkým potenciálom pre nových investorov vďaka neustále sa vyvíjajúcim výskumom.

Slovenskí farmaceutickí vedci vyvinuli napríklad Trisomy Test – neinvazívna diagnostika downovho syndrómu, 3D tlač v medicíne, výnimočne sterilný materiál alebo nový proteín.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.
 

 
Pharmaceutical & Life Sciences Sector in Slovakia