Potravinársky priemysel

V bývalom Československu, sebestačnej krajine vo výrobe potravín, Slovensko slúžilo ako centrum na poľnohospodárske a potravinárske spracovanie vďaka silnému miestnemu poľnohospodárskemu sektoru. 
Potravinársky priemysel je naďalej neoddeliteľnou súčasťou slovenskej ekonomiky a prispieva viac ako 4% k celkovej priemyselnej výrobe (okrem nápojov).

Vzhľadom k vysokej úrovni automatizácie si moderný potravinársky priemysel vyžaduje silné zameranie na výskum, ako aj úzky vzťah k prírodným vedám. To je zabezpečované výskumnými inštitúciami ako Výskumné centrum AgroBioTech, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.Food Processing Industry in Slovakia