Ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu

streda, 20. október 2021
Dňa 14. októbra 2021 zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou SUSTO - Sustainability Tools a platformou Circular Slovakia webinár na tému Ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu.

Webinár bol druhým zo série webinárov UDRŽATEĽNÝ BIZNIS: TRENDY A NOVÉ PRÍLEŽITOSTI.

Podujatie, ktoré moderovala Denisa Rášová – predsedníčka platformy Circular Slovakia, bolo súčasťou medzinárodnej iniciatívy, Circular Week 2021, ktorý prebiehal od 11.-17. októbra 2021. Jedná sa o súbor rôznych podujatí - workshopov, seminárov, stretnutí a panelov, na medzinárodnej úrovni venovaných cirkulárnej ekonomike.
Webinár sa venoval najmä témam ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu produktu, služby alebo celej firmy a akými spôsobmi túto stopu možno znižovať.

Hlavným rečníkom bol český odborník Viktor Třebický, spoluzakladateľ neziskovej organizácie CI2 a spoločnosti CI3, v rámci ktorých sa už dlhé roky venuje meraniam uhlíkovej stopy pre rôzne entity. Okrem globálneho a teoretického úvodu do témy sa pán Třebický venoval zloženiu uhlíkovej stopy rôznych podnikov (kategóriám 1-3 podľa GHG protokolu) a tiež konkrétnym príkladom firiem či produktov, ktoré sa približujú alebo už dokonca dosiahli uhlíkovú neutralitu.

Podobne, ako sa ukázalo už počas prvého z cyklu webinárov na témy nefinančného reportingu a novej EU taxonómie, téma udržateľnosti sa stáva čoraz skloňovanejšou už i medzi slovenskými firmami a to najmä z pohľadu ich zákazníkov, investorov alebo financujúcich bánk.
V druhej časti webináru vystúpili so svojou prezentáciou Marek Frecer a Lucia Korbelyiová, z oddelenia Risk Assurance konzultačnej spoločnosti PwC (člen Circular Slovakia), ktorí hovorili o ich praktických skúsenostiach s overovaním správy o uhlíkovej stope globálnej výrobnej spoločnosti z automobilového priemyslu. Zástupcovia PwC informovali o svojom postupe pri overovaní, hlavných zisteniach a odporúčaniach.

Úspech webináru potvrdilo okrem relatívne vysokého počtu prihlásených účastníkov aj množstvo konkrétnych otázok počas následnej diskusie, ako aj interaktívne anketové hlasovanie medzi účastníkmi:

- Podpora (eko)inovačnej kapacity bola jedným z hlavných hnacích motorov záujmu o meranie uhlíkovej stopy u viac ako polovice respondentov.
- Takmer 40 % respondentov uviedlo ako dôvod záujmu o uhlíkový manažment legislatívne a regulačné opatrenia, ako aj ekonomickú stránku súvisiacu so znižovaním nákladov.
- Až 45 % respondentov v hlasovaní uviedlo, že uhlíkovú stopu nemerajú, no plánujú s tým začať v krátkodobom horizonte do jedného roka.
- Pozitívnou správou je, že 9 zo 49 respondentov už skúsenosť s meraním uhlíkovej stopy má. Z odpovedí respondentov zároveň vyplýva, že mať k dispozícii dostupné a prehľadné dáta pre meranie uhlíkovej stopy  je výzvou pre mnoho spoločností na Slovensku.
- Iba 15 % respondentov uviedlo, že má dostupné dáta pre tzv. Scope 1 a 2 a dátami potrebnými na vyčíslenie emisií na úrovni Scope 3 disponoval iba jeden respondent.

Sériu jesenných webinárov UDRŽATEĽNÝ BIZNIS: TRENDY A NOVÉ PRÍLEŽITOSTI uzavrieme v novembri (predbežne 24.11.) na tému predchádzania Greenwashingu v komunikácii.