Brexit - Obchodovanie a spolupráca

piatok, 28. máj 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s partnermi pripravila pre podnikateľskú verejnosť workshop na tému obchodovania so Spojeným kráľovstvom po opustení Európskej únie, ktorý bol súčasťou programu Slovenskej kooperačnej burzy 2021 ONLINE.

Po úvodnom privítaní otvoril workshop Egon Zorád, riaditeľ Odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO a účastníkov podujatím sprevádzal konzultant odboru zahraničného obchdu Adam Kalina. Na podujatie sa pripojilo celkovo 40 účastníkov z rôznych sektorov.

Prvá časť podujatia bola venovaná krátkym prezentáciám jednotlivých panelistov. Priniesla informácie o súčasnom stave a doterajších skúsenostiach v súvislosti s obchodovaním so Spojeným kráľovstvom po odchode z Európskej únie. Panelisti zároveň sprostredkovali informácie o službách, v ktorých vedia podnikateľským subjektom poskytnúť podporu a pomoc. 
V druhej časti panelisti odpovedali na otázky účastníkov z oblasti colnej a právnej problematiky, z oblasti víz a zamestnávania vysielaných zamestnancov, prípadne zakladania si pobočiek v Spojenom kráľovstve.
Tretia časť podujatia bola venovaná individuálnym konzultáciám.
Na konzultáciách boli prítomní všetci panelisti a poskytli konkrétnym spoločnostiam odporúčania a rady podľa ich špecifických potrieb. Priestor na individuálne konzulácie bol poskytnutý pre 12 slovenských spoločností, ktorých zástupcovia využili výbornú príležitosť získať názory od odborníkov z rôznych oblastí na jednom mieste.
 
Za poskytnuté prezentácie a konzultácie ďakujeme partnerom: 
Bettina Molnárová - Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v Prahe
Rastislav Vysocký, Peter Rokaš, Roman Šajgalík - Prosman a Pavlovič advokátska kancelária
Michal Horvat - Veľvyslanectvo SR v Spojenom kráľovstve 
Peter Kovács - Finančná správa SR 
Ondrej Obediar - Panacea Protective Equipment Ltd. 

Záznam z workshopu si môžete pozrieť na tomto odkaze.