Deň slovenského leteckého priemyslu na Expo Dubaj

štvrtok, 25. november 2021

Dňa 18.11.2021 zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) na Slovenskom pavilóne počas svetovej výstavy EXPO 2020 DUBAJ v Spojených arabských emirátoch tematicky zamerané podujatie s názvom „Deň slovenského leteckého priemyslu“. Akcia bola rozdelená do niekoľkých častí, v rámci ktorých sa prezentovali úspešné slovenské projekty a spoločnosti pôsobiace v leteckom priemysle, ktoré sa podelili o svoje skúsenosti.
 
Deň slovenského leteckého priemyslu“ otvoril zástupca riaditeľa odboru investičných projektov agentúry Miroslav Beseda. Po úvodných slovách nasledovala prezentácia investičného a podnikateľského prostredia na Slovensku zo strany Martina Hlaváčika, konzultanta odboru investičných projektov agentúry SARIO. Prezentácia sa zameriavala na slovenský letecký priemysel vo všeobecnosti a predstavenie jednotlivých firiem z tohto odvetvia, ktoré boli prítomné na podujatí. 

V ďalšej časti podujatia nasledovali jednotlivé prezentácie od predstaviteľov spoločností NG AVIATION, TOMARK AERO a JOKERTRIKE. Riaditeľka spoločnosti NG AVIATION Simona Franková predstavila inovatívne riešenia, ktoré sú využívané pri navigácii civilných lietadiel a identifikujú bariéry na leteckých dráhach v reálnom čase.


Prešovská spoločnosť TOMARK AERO na čele s generálnym riaditeľom Danielom Tomkom predstavila svoje dva hlavné produkty – ultraľahké lietadlá Viper SD4 a Skyper GT9 a možnosti ich aplikácie v praxi. Topoľčianska firma JOKERTRIKE a jej predstaviteľ Martin Jelínek predstavili už spomínaný vírnik NISUS. Neskôr vystúpil pán Benedikt Badánik, profesor Žilinskej univerzity – Katedra leteckej dopravy, ktorý predstavil  možnosti spolupráce akademickej obce a slovenských firiem v oblasti letectva so svojou prípadovou štúdiou.

Po prezentačnej časti nasledovala panelová diskusia s predstaviteľmi jednotlivých slovenských leteckých spoločností, na ktorej sa diskutovalo o ich projektoch, úspechu, vízií a predstave, ale aj o spolupráci s akademickou obcou. Na záver podujatia sa uskutočnilo networkingové matchmakingové podujatie, počas ktorého si predstavitelia slovenských firiem vymenili informácie a kontakty so svojimi potenciálnymi partnermi nielen zo Spojených arabských emirátov, ale aj širšieho regiónu či iných vzdialenejších krajín.   

Spoločnosti sa v Dubaji zúčastnili tiež pravidelného veľtrhu svetovej úrovne – výstave Dubai Airshow, na ktorej sa v tomto roku prezentoval aj šikovný viacúčelový vírnik NISUS vyvinutý topoľčianskou spoločnosťou JOKERTRIKE.