Inteligentné priemyselné riešenia v Katalánsku a na Slovensku

piatok, 18. jún 2021

14. júna 2021 Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) a ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa organizovali bezplatný webinár v anglickom jazyku s názvom Inteligentné priemyselné riešenia v Katalánsku a na Slovensku. Online podujatie s účasťou 10 rečníkov zaznamenalo dosah na viac ako 45 registrovaných účastníkov - dôležitých priemyselných hráčov a poskytovateľov Industry 4.0 riešení, ako aj vládnych agentúr či veľvyslanectiev.

Marek Kopanický z agentúry SARIO spolu s Michalom Chabasiewiczom z agentúry ACCIÓ moderovali celé podujatie. 


Ako prvá predstavila priemyselný ekosystém 4.0 a priemyselné schopnosti Katalánska Inma Rodriguez, manažérka pre marketingové spravodajstvo z ACCIÓ. Vo svojom výstupe spomenula TOP hráčov v regióne. Následne Lucia Bogdány zo SARIO predstavila výskumný, vývojový a inovačný potenciál Slovenska, pričom spomenula nielen kľúčové osobnosti a popredných hráčov v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku, ale aj inovačné služby SARIO.

Webinár pokračoval dvoma príkladmi SMART podnikov. Ricardo Martín, riaditeľ pre komunikáciu a vládne vzťahy v ABB, spoločnosti pôsobiacej hlavne v oblasti robotiky, energetiky, ťažkých elektrických zariadení a automatizačnej techniky, predstavil zákaznícke inovačné centrum spoločnosti v Barcelone. Príklad slovenskej SMART spoločnosti predstavil Axel Mallener, výkonný riaditeľ spoločnosti BROSE Prievidza. Pán Mallener interaktívne predviedol bezpapierový systém prediktívnej údržby v prievidzskej továrni BROSE obsluhovaný pomocou rôznych SMART nástrojov a interaktívnych riadiacich jednotiek.

Druhá časť webináru bola venované katalánskym a slovenským poskytovateľom riešení pre inteligentný priemysel a bola primárne zameraná na predstavenie šiestich renomovaných poskytovateľov riešení, ktorým sa podarilo dostať do centra pozornosti mnohých významných priemyselných hráčov. Katalánska spoločnosť Sigma Industrial Precision, ktorú predstavil jej generálny riaditeľ Patricio Esteban, poskytuje platformu prediktívnej údržby, ktorá klientom umožňuje získať informácie na zlepšenie výkonu priemyselných strojov.

Miroslav Kolesar, regionálny manažér predaja SENSONEO pre Európu, predstavil inteligentné podnikové riešenia odpadového hospodárstva pre mestá a podniky s cieľom nákladovo efektívne riadiť životný cyklus odpadu a zlepšovať životné prostredie a blahobyt ľudí. Inteligentné senzory používajú ultrazvukovú technológiu na meranie úrovne naplnenia košov a kontajnerov niekoľkokrát denne. Následne odosielajú údaje do inteligentného systému na správu odpadu, výkonnej cloudovej platformy, prostredníctvom internetu vecí, ktoré mestám a továrňam umožňujú rozhodovanie na základe dát, optimalizácie trás, frekvencií a zaťaženia vozidiel pri zbere odpadu.
Borja Jara, vedúca obchodného rozvoja spoločnosti MAPEX, spoločnosti špecializujúcej sa na Data Capture v priemyselných závodoch a na integráciu akýchkoľvek informácií do existujúceho počítačového systému, predstavila najnovšie aktivity a služby svojej spoločnosti.

Manažérka obchodného rozvoja z ASSECO CEIT, Dana Hruboľová, poskytla divákom prehľad komplexných a na mieru šitých riešení CEIT Table a CEIT digitálneho dvojčaťa. Tabuľka CEIT slúži na komplexné a efektívne plánovanie výrobných a logistických procesov, čo zákazníkom umožňuje ľahko navrhnúť logistický alebo výrobný koncept pomocou 2D a 3D modelov a zvoliť najlepšie varianty prostredníctvom dostupných analýz. Toto riešenie je implementované v rôznych továrňach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Raul Aragones, predseda predstavenstva a riaditeľ pre obchodný rozvoj spoločnosti AEInnova, predstavil niekoľko všeobecných prípadov použitia a rôzne aplikácie ich riešení, ako napríklad - výroba elektriny z odpadového tepla. Na záver, webinár ukončil Juraj Tomlain, generálny riaditeľ spoločnosti T-Industry. Jeho spoločnosť prináša „hotové“ riešenia, ako aj plne modulovateľné technológie založené na osobitných požiadavkách konečného užívateľa. Medzi ich základné domény patria inteligentné systémy na meranie, ako aj na získavanie, prenos a hodnotenie údajov a dát.

Všetky prezentácie si môžete pozrieť cez tento LINK

------

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach Inovačných služieb SARIO kontaktujte: 

Marek Kopanický
tímlíder pre inovačné služby a konzultant odboru investičných projektov Email:marek.kopanicky@sario.sk
 
Viac informácií o Inovačných službách SARIO www.innovatewithsario.com