Kalendár podujatí 2021

26 mar - 31 december 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre slovenské spoločnosti nové témy webinárov/seminárov na rok 2021.

Stále akceptujeme trvanie mimoriadnych opatrení kôli pandémii spôsobenej COVID-19, preto pripravujeme webináre a semináre na aktuálne témy, ktoré súvisia aj s krízovými situáciami, aj s možnosťami využitia technologického, podnikateľského a inovatívneho potenciálu slovenských aj zahraničných spoločností na reštart a podporu podnikania na Slovensku. 

Nemenej dôležitá je podpora exportu slovenských firiem v čase krízy,  komunikácia, praktiky zahraničného obchodu, možnosti podnikania na území vybraných krajín aj s ohľadom na COVID -19 opatrenia a potreby trhov, či daňové a finančné poradenstvo, ktoré sprostredkujú experti s bohatými skúsenosťami v daných témach.  

Podujatia sú bezplatné. 

 
PODUJATIA   JANUÁR  
DátumČasTémaJazyk 
14.1.9:00Obchodné príležitosti a podnikanie v Bulharsku - reportslovenský/anglický 
26.1. Vzdelávací workshop s Izraelom pre slovenské start-upyanglický 
26.1.10:00Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku - I.časť *slovenský
27.1.10:00Technologické inovácie nielen pre e-commerce - reportslovenský 
28.1. 10:00Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku - II.časť *slovenský 
28.1. 10:00Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci - reportslovenský 
    
PODUJATIA FEBRUÁR 
3.2.14:00Možnosti obchodnej spolupráce s Brazíliou, odporúčania,
skúsenosti
 - video
slovenský/anglický 
3.2.10:00SEO pre pokročilých I.časť  * 
4.2. 10:00SEO pre pokročilých II.časť  *slovenský
16.2.10:00Novela zákona o DPH od 1.1.2021 –
oprava základu dane pri neuhradení pohľadávky
  *
slovenský
    
PODUJATIA MAREC  
4.3.10:00Konzultačný deň Chorvátsko  - video slovenský/anglický 
16.3.10:00Ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť
ako predpoklad konkurencieschopnosti

v medzinárodnom meradle I.časť   *
slovenský 
17.3.10:00Ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť
ako predpoklad konkurencieschopnosti
v medzinárodnom meradle II.časť
  *
slovenský
18.3.10:00Obchodné príležitosti na nemeckom trhu slovenský
19.3.10:00Obchodné príležitosti na nemeckom trhu - konzultácie slovenský
24.3.10:00Slovensko-portugalské obchodné fórum anglický
30.3. 10:00BREXIT a CLO - Aktuálna situácia z pohľadu colných povinností *slovenský
    
PODUJATIA APRÍL 
7.4.10:00Obchodujeme s Belgickom  - report, video slovenský 
13.4. 15:00Zelené technológie v slovenských mestách - reportslovenský
13.4.10:00Zmeny v oblasti DPH pre e-shopy od 1.7.2021 I.časť *slovenský
14.4.10:00Zmeny v oblasti DPH pre e-shopy od 1.7.2021 II.časť *slovenský 
16.4. 10:00Obchodujeme so Švédskom slovenský/anglický
22.4.10:00Obchodujeme s Maďarskom slovenský
27.4.9:00Digitálny leadership  *slovenský
    
PODUJATIA MÁJ  
4.5.10.00Obchodné príležitosti na Ukrajine  slovenský
5.5.10:00Obchodné príležitosti na Ukrajine - konzultácie slovenský
11.5.10:00Rusko - export/import tovaru a služieb - praktické rady - v príprave *slovenský
12.5. 10:00Rusko - export/import tovaru a služieb - praktické rady  *slovenský 
19.5.15:00Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programov slovenský 
25.5.9:00Slovenská kooperačná burza ONLINE  slovenský/anglický 
26.5.9:00Brexit - odborný webinár  slovenský
    
PODUJATIA JÚN  
1.6.10:00Linkedin a sales Navigator I.časť - v príprave *slovenský
3.6.10:00Linkedin a sales navigator II.časť *slovenský
2.6.9:00Perspektívy vstupu a uplatnenia sa v Nórsku - v príprave slovenský
8.6.10:00Právne aspekty projektového riadenia v oblasti IT a licencovanie softvéru I.časť - v príprave *slovenský
9.6.10:00Právne aspekty projektového riadenia v oblasti IT a licencovanie softvéru II.časť *slovenský 
14.6. 10:00SMART Industry Solutions in Catalonia and Slovakia - v príprave anglický 
22.6.10:00Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom I.časť - v príprave *slovenský 
23.6.10:00Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom II.časť *slovenský
    
    

* Podujatia označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. 

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé podujatia budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.