Matchmaking firiem v hernom priemysle

štvrtok, 26. november 2020
Matchmaking firiem v hernom priemysle s univerzitami.

Úzka spolupráca univerzít s firmami je kľúčová pre kvalitatívny rozvoj ekonomiky, výchovu vysoko kvalifikovaných profesionálov a stimuláciu inovácií. SARIO sa usiluje túto spoluprácu budovať, uľahčovať a prehlbovať rôznymi spôsobmi.

Posledným príkladom bol úspešný matchmaking inovatívnych firiem z rýchlo sa rozvíjajúceho herného priemyslu s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity a Filmovou a televíznou fakultou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Firmy a fakulty prebrali rôzne možnosti spolupráce, medzi inými stáže pre študentov, riešenie zadaní z praxe v rámci výučby a prednášanie riaditeľov firiem na univerzitách. Rovnako prediskutovali aké zručnosti by absolventi mali počas štúdia nadobudnúť pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce, aby vedúci študijných programov mohli ich obsah adekvátne nastaviť.

V rámci podporovania spolupráce firiem a univerzím má aktuálne naša agentúra spustený 3. ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, do ktorého sa stále môžu zapájať firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu s univerzitami do 10. decembra.

Viac informácií o projekte Prax pre univerzity, riešenia pre firmy