Možnosti podnikania v Nórsku

streda, 09. jún 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Osle zrealizovali teritoriálne zameraný webinár, ktorého účelom bolo priblíženie škandinávskeho regiónu slovenským podnikateľom. Tentokrát sme sa zamerali na teritórium Nórska, o ktorom okrem ekonomickej diplomatky Alexandry Dubas hovorili zástupcovia agentúry Innovation Norway a Obchodných komôr v mestách Oslo a Bergen.

Nórsko, ktoré síce nie je členským štátom Európskej únie, uplatňuje pravidlá jednotného trhu Únie v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP). Členstvom v EHP sa krajina výrazne sprístupňuje v kontexte zahraničného obchodu členským krajinám EÚ. Zároveň prostredníctvom EHP/Nórskych fondov prispieva do rozvoja bilaterálnej spolupráce so Slovenskom aj v oblasti inovácií a obchodu. Budúcemu smerovania Nórska a možnostiach využitia Nórskych fondov sa vo svojej prezentácii venoval najmä Magnar Ødelien, programový riaditeľ EHP Nórske fondy, z agentúry Innovation Norway.

Zástupcovia Obchodných komôr v mestách Oslo,  Astri S. Platou, riaditeľka vonkajších vzťahov a Bergen,  Johannes Magnus, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov, prezentovali služby poskytované komorami a zároveň uviedli možnosti ako nadviazať spoluprácu s partnermi na nórskom trhu. Po ukončení prezentačnej časti webinára boli zodpovedané vopred zadané otázky registrovaných účastníkov a nasledovalo šestnásť individuálnych B2G konzultácii s ekonomickou diplomatkou A. Dubas a honorárnym konzulom SR v meste Bergen Torbjornom Haalandom.

Prezentácie z webinára sú dostupné a stiahnuteľné v pravej lište tohto záznam z webinára a video záznam z webinára si môžete pozrieť tu.