Nová výzva MH SR pre obce a VÚC

piatok, 02. júl 2021
1. júla 2021 sa konal webinár na tému Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, ktorý bol organizovaný agentúrou SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.
 
Počas webinára boli 83 účastníkom prezentované podmienky novej výzvy vyhlásenej 30. júna 2021.
 
Hlavným cieľom tejto výzvy je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb, pričom dotácia bude poskytovaná, napríklad, aj na dobudovanie potrebnej technickej infraštruktúry. Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy je obec alebo vyšší územný celok (VÚC).
 
Dotácie sa poskytujú, napríklad, na:
  • výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu inžinierskych sietí, výkup pozemkov pod takouto infraštruktúrou
  • odkúpenie, výstavbu, prestavbu, preložku alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti
  • odkúpenie  nefunkčnej alebo nevyužívanej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu, vrátane pozemkov pod takouto nehnuteľnosťou
  • rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu
  • terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v priemyselnej zóne
  • náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb, archeologický výskum, geologické práce, vybrané geodetické a kartografické činnosti
Na výzvu je alokovaných 7 mil. EUR, s najnižšou možnou výškou dotácie v hodnote 100 tis. EUR. Maximálna výška dotácie môže dosiahnuť hodnotu 15% z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 1,5 mil. EUR.
Uzávierka výzvy je naplánovaná na 31. augusta 2021
 
Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a agentúry SARIO počas webinára zodpovedali aj otázky účastníkov.
 
V prípade ďalších otázok spojených s témou tejto výzvy sa neváhajte obrátiť na investicie@mhsr.sk.