Nová výzva Ministerstva hospodárstva SR

štvrtok, 13. máj 2021
13. mája 2021 sa konal webinár na tému Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-31), ktorý bol organizovaný agentúrou SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.
 
Počas webinára boli 153 účastníkom prezentované aktuálne podmienky regionálnej investičnej pomoci a podmienky novej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, vyhlásenej 28. apríla 2020.
 
Výzva je zameraná na synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR (podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci).
Cieľom je podporiť realizáciu investičných zámerov mikro, malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Nenávratný finančný príspevok z výzvy budú môcť podniky použiť ako ďalší doplnkový zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku, ako sú priemyselné práva, licencie, know-how a pod.
Podniky žiadajúce o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy musia byť najneskôr ku dňu predloženia žiadosti prijímateľom regionálnej investičnej pomoci.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 mil. eur. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 30. júna 2021. Uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch.
 
Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a agentúry SARIO počas webinára zodpovedali niekoľko desiatok otázok účastníkov.
V prípade ďalších otázok spojených s témou tejto výzvy sa neváhajte obrátiť na investicie@mhsr.sk alebo vyzvy@mhsr.sk.