Obchodné príležitosti na Ukrajine

štvrtok, 06. máj 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Kyjeve zorganizovali 4.5. 2021 webinár s názvom: „Obchodné príležitosti na Ukrajine“, ktorý bol venovaný markoekonomickým, právnym a biznisovým aspektom podnikania na Ukrajine.
Po úvodnom privítaní účastníkov otvoril webinár Andrej Koleda, zástupca riaditeľa Odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO a následne J.E. Marek Šafin, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine. Po úvodných slovách odzneli odborné príspevky zo strany Soni Krajčovej, 1. tajomníčky a ekonomickej diplomatky pôsobiacej na Veľvyslanectve SR v Kyjeve, Jána Makaru, partnera a obchodného právnika zo spoločnosti PETERKA & PARTNERS. Ľudovít Černák, CEO zo spoločnosti SITNO PHARMA, s.r.o., ktorý dlhodobo podniká na Ukrajine a obchoduje na tomto trhu predstavil „success story“ spoločnosti a poskytol praktické rady dôležité pri vstupe na ukrajinský trh.

Webinár bol spojený aj s online konzultáciami.
Po odborných príspevkoch došlo k zodpovedaniu otázok v rámci panelu Questions and Answers, prostredníctvom ktorého sa podnikatelia pýtali priamo panelistov niektoré otázky súvisiace s podnikaním na Ukrajine.
Počet účastníkov, resp. poslucháčov webinára dosiahol 33. 
Na ďalší deň 5.5.2021 sa konali online konzultácie, v rámci ktorých sa uskutočnilo celkovo 8 stretnutí medzi spoločnosťou PETERKA & PARTNERS a SARIO na jednej strane a slovenskými exportne orientovanými firmami na strane druhej. Počas tejto časti sa uskutočnilo aj jedno stretnutie medzi slovenskou vedeckou inštitúciou a Veľvyslanectvom SR v Kyjeve. Celkovo tak došlo k 9 online konzultáciam.

Záznam z webinára si môžete prehrať na tomto linku.