Obchodné príležitosti a podnikanie v Bulharsku - report

pondelok, 18. január 2021
14. január 2021 (štvrtok) priniesol ďalší webinár z dielne Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Tentokrát sme sa v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Sofii a Bulharskou priemyselnou asociáciou zamerali na priblíženie podnikateľského prostredia a možnosti nachádzania biznis partnerov v teritóriu Bulharsko.  Na webinár sa registrovalo 37 účastníkov nielen z radov podnikateľských subjektov, ale aj inštitúcií.

V úvode privítal účastníkov webinára riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO Egon Zorád a následne veľvyslanec Manuel Korček.
Ekonomický diplomat Viktor Petrovský priblížil vo svojej prezentácii poslucháčom ekonomickú situáciu v krajine s dôrazom na možnosti a odporúčané postupy ako vstúpiť na bulharský trh. Taktiež predstavil úspešné slovenské spoločnosti aktívne podnikajúce na tomto trhu.
Predstaviteľka Bulharskej priemyselnej asociácie Lora Lyubenová informovala o aktivitách asociácie a akým spôsobom môže táto asociácia napomôcť slovenským podnikateľom pri vyhľadávaní relevantných partnerov na danom trhu.

Účastníci mali možnosť počas registrácie uviesť konkrétne otázky, ktoré boli zodpovedané v záverečnej Q&A.
Viaceré z registrovaných spoločností boli po webinári oslovené s možnosťou podpory pri vyhľadávaní obchodných partnerov v krajine využitím služieb Bulharskej priemyselnej asociácie. Veríme, že webinár napomôže k realizácii konkrétnych B2B stretnutí za účelom rozvoja vzájomnej spolupráce medzi slovenskými a bulharskými partnermi.

Záznam z webinára si môžete pozrieť tu.
______

Odbor zahraničného obchodu SARIO zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na trade@sario.sk.