Online B2B s Ťumenskou oblasťou II

streda, 09. december 2020
Dňa 04. decembra 2020 sa konalo v poradí druhé online B2B matchmakingové podujatie slovenských podnikateľov s partnermi z Ťumenskej oblasti (Ruská federácia).
Partnerom Agentúry SARIO bola Administrácia Ťumenskej oblasti, ktorá vyjadrila záujem prepájať slovenské a ruské spoločnosti a rozvíjať medzi nimi partnerstvá.

Na konferencii vystúpili účastníci z Ruského exportného centra, Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Bratislave či ZÚ Slovenskej republiky v Moskve a ​účastníci z Odboru zahraničného obchodu SARIO.

Zo slovenskej strany sa online B2B fóra zúčastnilo 5 firiem z nasledovných sektorov: strojárstvo a strojárska výroba, kovovýroba, veľkoobchod a distribúcia.
Za ruskú stranu sa podujatia zúčastnili 4 firmy podnikajúce prevažne v strojárskom sektore vrátane jednej firmy, ktorá podniká v oblasti zábavných činností a voľnočasových aktivít. Prebehlo 7 online B2B rokovaní.
Primárnym záujmom agentúry SARIO je zvýšiť exportný potenciál etablovaných slovenských spoločností a hľadať relevantných partnerov pre ďalšie slovenské firmy a spoločnosti v predmetnom teritóriu.
------
Podujatie bolo zorganizované v rámci aktivity SARIO - Online B2B matchmaking, ktorá vám prináša príležitosť nájsť odberateľa na zahraničných trhoch, počas náročného obdobia spojeného s cestovnými obmedzeniami. Bližšie informácie ohľadom podpory exportu a našich nových B2B služieb vám radi poskytneme na trade@sario.sk.