Podnikateľská misia do Barcelony

pondelok, 22. november 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, v termíne
15. – 19. novembra 2021 pripravila pre 6 slovenských malých a stredných podnikateľských subjektov podnikateľskú misiu v rámci medzinárodného kongresu Smart City Expo World Congress 2021, ktorý sa konal v Barcelone, Španielsko.

Podujatie Smart City Expo World Congress je svetový kongres s cieľom posilniť postavenie miest a kolektivizovať mestské inovácie na celom svete. Podujatie sa prostredníctvom podpory sociálnych inovácií, vytvárania partnerstiev a identifikácie podnikateľských príležitostí zameriava na vytváranie lepšej budúcnosti miest a občanov na celom svete. Podujatia sa v tomto roku zúčastnilo okolo 14000 návštevníkov a viac ako 400 vystavovateľov zo 120 krajín.

Cieľom účasti slovenských spoločností bola možnosť spoznať aktuálne trendy v oblasti mobility a smart riešení, prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Za týmto účelom sa popri konaní samotného kongresu uskutočnila aj slovensko-španielska biznis-to-biznis platforma a návšteva španielskeho technologického centra Eurecat v Barcelone.