Podnikateľské misie na Expo Dubaj

pondelok, 22. november 2021
Agentúra SARIO ako partner MH SR  v projekte Expo Dubaj bude realizovať veľkú časť biznis programu pre rezorty a podnikateľov až do marca 2022. V rámci spolupráce s jednotlivými rezortmi a kanceláriou prezidenta SR pripravuje pre slovenské podnikateľské subjekty podnikateľské misie, ktoré sa uskutočnia v termíne od 1.10.2021 do 31.3.2022 počas tematických týždňov (Theme Weeks).
 
Úlohou SARIO bude prezentácia slovenského obchodného a investičného prostredia, zabezpečenie B2B partnerov, biznis programu podľa požiadaviek účastníkov, podpora využívania kooperačných platforiem organizátora, ako aj ďalších zahraničných partnerov, vytváranie platforiem na networking nielen v B2B, ale aj v B2G sfére a samozrejme celkovo sprevádzanie celej delegácie v teritóriu. Zástupcovia agentúry sú pripravení byť súčinní pri zostavovaní atraktívneho biznis programu a jeho realizácii, ktorého výsledkom bude nadviazanie nových obchodných vzťahov.  
 
Každá misia bude predstavená samostatne, vrátane registrácie, podrobného programu, víz, dopravy, ubytovania a vedenia misie z rezortov, ktoré prevzali gesciu. 
 
Tematický týždeňTermínV gescii                             
Climate & Biodiversity
 
02.10.-06.10.2021MŽP SR
SPACE
 
17.10.-23.10.2021MŠVVaŠ SR
Urban & Rural
 
31.10.-05.11.2021MH SR
Aviation
 
14.11.-18.11.2021MH SR
Knowledge & Learning
 
12.12.-16.12.2021MŠVVaŠ SR
Travel & Connectivity  
 
09.01.-14.01.2022MIRRI SR - misia zrušená 
Global goals
 
16.01.-19.01.2022MZVEZ SR
Slovak National Day
 
24.01.-28.01.2022KP SR - misia
zrušená 
Health & Wellness
 
29.01.-03.02.2022MDV SR
Food & Agriculture
 
20.02.-24.02.2022MPRV SR
 
Slovenský pavilón  bude miestom inovatívnych a sofistikovaných technológií,  ktoré predstavia  Slovensko ako modernú krajinu nápadov a príležitostí v oblasti „Mobilita“. Pavilón ponúka podnikateľom možnosť využiť svoje exkluzívne priestory počas podnikateľských misií pre odborný program a rokovania.
 
EXPO 2020 Dubaj je historicky prvou a najväčšou výstavou, ktorá sa bude konať na Blízkom východe, v Afrike a južnej Ázii. Je považovaná za jednu z najdôležitejších v histórii EXPO. Bude sa sústrediť predovšetkým na otázky vízie pokroku a rozvoja. 
 
Pre účastníkov misií dávame k dispozícii aj bohatý program Expo2020Dubai , kde si môžu pozrieť konkrétne aktivity počas celej doby návštevy.